ร่วมงานกับเรา

Thank you for your interest in joining with our winning team. We believe that our employees are our main assets, and that growing our staffs’ qualities is a direct investment for the company growth. Our mentoring and training system allow our staffs to realize their potential to the fullest, and we provide friendly work environment and encourages initiatives and hard work.

เปิดรับสมัครงาน

หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้างต้นกรุณาส่งใบสมัครพร้อมชื่อของคุณและชื่องานที่คุณสนใจในหัวข้อนั้น ๆ ประวัติโดยละเอียดและรูปถ่ายล่าสุดด้วย แนบไฟล์เอกสาร ถึง :

หรือ ส่งไปที่ :

บริษัท ทีจีเอ็ม(ไทยแลนด์) จำกัด

1558/77 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เบอร์โทรศัพท์ : +66-2182-0188

แฟกซ์ : +66-2182-0186

อีเมลล์ : sales@global-tgm.com,technical@global-tgm.com

Top